Våra förvaltare Torgny Prior och PO Nilsson

Välkommen till PriorNilsson Fonder

PriorNilsson är ett oberoende och lite personligare fondbolag som har funnits sedan 2002. Vi har haft en kontinuerlig tillväxt men har varit noga med att behålla det mindre företagets fördelar. Vi tror på äkta aktiv förvaltning - på att vi kan göra skillnad och skapa mervärde genom att vara aktiva på marknaden, att gå vår egen väg och inte följa något index. Våra förvaltare Torgny och PO, som också är grundare och ägare av bolaget, har i snitt 32 års erfarenhet av finansbranschen och har det mesta av sina egna sparpengar investerade i våra fonder.
Äkta aktiv förvaltning är att grunda förvaltningen på ren fundamental analys och att bortse från index. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi och idag förvaltar PriorNilsson fyra fonder – två hedgefonder, en Sverigefond och en Realinvestfond. Vi har också flera diskretionära uppdrag där vi rättar oss efter varje enskild kunds önskemål om inriktning och risk. Vi är duktiga på att ge en bra personlig service och vi har många nöjda långsiktiga kunder.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder! Hör gärna av dig, vi svarar gladeligen på alla eventuella frågor. Vi finns på telefon 08-441 77 00 eller via mail på info@pnfonder.se.

Nyheter & aktuellt

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.