Diskretionär förvaltning

PriorNilsson erbjuder också diskretionär förvaltning där vi tar fram en unik förvaltningslösning för dig som kund. Diskretionär förvaltning innebär att du överlåter placeringsbesluten till oss som professionella investerare, men inom avtalade gränser. Vi vänder oss till företag, organisationer, stiftelser, kommuner och landsting, men även privatpersoner som känner att de inte har tid, intresse eller tillräcklig kunskap för att dagligen förvalta sin portfölj. 

Vi börjar med en ingående diskussion där vi lyssnar på era specifika önskemål, behov och krav på exempelvis önskad risknivå och förväntad avkastning. Vi tar sedan hand om investeringarna inom ramarna för de riktlinjer som vi kommit överens om. Ett uppdrag kan bestå av aktier, räntebärande papper, fonder och alternativa investeringar eller en kombination av dessa.

Diskretionär förvaltning är ett långsiktigt åtagande och det är viktigt med kontinuerlig avstämning och rapportering för att försäkra oss om att du som kund är nöjd med vårt arbete. Vi kan också erbjuda hjälp med redovisning och administration.

Vår fond Sverige Aktiv är en produkt av ett långt diskretionärt åtagande. Under många år förvaltade vi framgångsrikt delar av ett svenskt storbolags pensionspengar och det gick så bra att vi ville göra det tillgängligt för allmänheten. Den 1 oktober 2012 skapades PriorNilsson Sverige Aktiv som har samma upplägg som den diskretionära portföljen.

Vi erbjuder tillgänglighet, personlig service, riskkontroll, månadsvis rapportering och kontinuerlig marknadsinformation. Våra långa relationer med våra diskretionära kunder tror vi är ett bra bevis på att vi är duktiga på att arbeta fram skräddarsydda lösningar.

Välkommen att höra av dig för att se hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag att nå era avkastningsmål.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.