Fakta- och produktblad

Nedan finner du Realinvests faktablad, informationsbroschyr med fondbestämmelser och produktblad. Det är viktigt att du tar del av faktabladet och fondbestämmelserna innan du överväger att köpa andelar i fonden.
Realinvest har två andelsklasser, A och B, varar A är icke utdelande och B är utdelande. B vänder sig främst till institutionella investerare som har behov av utdelning.

Faktablad, KIID, Realinvest A
Faktablad, KIID, Realinvest B
Informationsbroschyr med fondbestämmelser
Produktblad

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.