Fakta- och produktblad

Nedan finner du Smart Global faktablad, informationsbroschyr med fondbestämmelser och produktblad. Det är viktigt att du tar del av faktabladet och fondbestämmelserna innan du överväger att köpa andelar i fonden.

Faktablad, KIID, Smart Global

Informationsbroschyr med fondbestämmelser

Produktblad Smart Global

Film om Smart Global: https://youtu.be/B_2dSOZMTvs

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.